2- Destek Programları Birimi

Proje Destek Ofisi, akademisyenlerin, sanayicilerin ve öğrencilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha fazla yararlanmaları ve proje kültürünün yaygınlaştırılması hedefinde çalışmalar yapmaktadır.

Proje Destek Ofisi Faaliyetleri

  • Duyuruların yapılması

Ulusal ve Uluslararası Desteklerle ilgili proje çağrılarının takibi ve duyurusu yapılır. Ayrıca açılan çağrının konusu ile ilgili alanda çalışmalar yapan araştırmacılara telefon, e-mail ve birebir görüşme yolu ile bilgilendirmeler yapılmaktadır.

  • Proje Hazırlama Eğitimlerinin verilmesi

Ulusal ve Uluslararası Destek Programları ile ilgili proje hazırlama eğitimleri düzenlenerek farkındalık arttırılmakta, proje yazma becerileri geliştirilmektedir.

  • Proje inceleme ve hazırlama hizmeti

Proje fikri ile gelen öğretim elemanlarına “Mentörlük Destek Programı” kapsamında proje hazırlama aşamasında teknik destek, hazırlanan taslak öneri formlarının ön incelemesi, proje bütçelendirme konularında kontrol hizmeti sunulması yoluyla yardımcı olunmaktadır.

 

Projelerin sonucunda fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ilgilendiren bir çıktı elde edilecekse veya üniversite-sanayi iş birliği sağlanacaksa ilgili ofislere yönlendirilmektedir.

  • Proje veri tabanı

Yıl içerisinde yapılan tüm proje başvuruları ve yürüyen projeler ile ilgili bilgilerin takibi yapılarak proje veri tabanının güncelliği sağlanmaktadır.

Mentörlük Destek Programı İş Süreci