5- Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

Girişimcilik ve şirketleşme birimi olarak, ileri teknoloji ve Ar-Ge niteliği olan ve yüksek katma değerli iş fikirlerinin desteklenerek  girişimcilik potansiyelini harekete geçmesini sağlayarak yönetişim mekanizmasının kurulması , girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ,teknoloji ve yenilik odaklı şirketlerin sayılarının arttırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması,  amaçlanmıştır.

 

Üniversitelerdeki akademisyenleri, öğrencileri ve genç girişimcileri,

  • Teknokent bünyesinde Start-up ya da spin-off şirket kurmaları için teşvik ederek her aşamada destek sağlıyoruz.

  • Girişimcilik fon destekleri çağrılarını takip ediyor ve bilgilendiriyoruz.

  • Çağrılara yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenliyoruz.

  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın girişimcilik hibe desteklerinden yararlanmaları için başvuru sürecinden itibaren her aşamada danışmanlık ediyor, mentörlük programından faydalandırıyoruz.

  • Şirket kuruluşu öncesi ön-inkübasyon(ön-kuluçka), şirket kuruluşu sonrası inkübasyon(kuluçka) hizmetinden yararlandırıyoruz.

 

Türkiye genelinde 10 adet kurulması planlanan TİM TEB Girişim Evlerinin dördüncüsünün açılışını Pamukkale Teknokent bünyesinde gerçekleştirildi. TİM TEB Girişim Evi Ticari Hızlandırma Programı kapsamında Kuluçka Merkezi hizmetlerimizi daha profesyonel bir yapıda girişimcilerimize sunuyoruz.

 

Teknokent Yönetici Şirket ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası arasında yapılan işbirliği sonucunda 2015’in ikinci yarısından başlamak üzere Denizli Girişim Evi Pamukkale Teknokent/TTO bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Girişim Evi’nin işletilmesi için TİM-TEB tarafından hizmet alınan Girişim Merkezi 1 adet personelini Girişim Evi’ndeki kuluçka faaliyetlerinin koordinasyonu için görevlendirmiştir. Girişim Evi 6 aylık dönemler halinde girişimci adaylarına hizmet vermektedir. Bu kapsamda kuluçka merkezimize seçilen 17 girişimciye Ağustos 2015 itibariyle aşağıdaki program ışığında Kuluçka Merkezi Hizmetleri verilmiştir. Bu sürecin geneli her iki haftada bir mentörlerle girişimcilerin birebir görüşmelerini kapsayan danışmanlık programını kapsamakla birlikte dönem dönem girişimcilere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmiştir.(iş Kurma Süreçleri, Karar-Hedef-Plan Destek Dökümanı Oluşturma, Business Canvas Eğitimi, Büyüme Yönetimi, Büyüme İçin Dış Ticaret vs) Program her 6 ayda bir yeni girişimcilerle tekrarlanacaktır. 2015 yılı Haziran ayı itibariyle başlatılan programa toplamda 35 başvuru aldık, jüri değerlendirmeleri sonucu bu projelerin 17 tanesi kabul edildi. Bu projelerin sektör dağılıma bakılacak olursa; %41’i yazılım, %29’u elektik-elektronik, %12’si ise internet/e-ticaret sektöründe faaliyet göstermekte. Denizli TİM- TEB Girişim Evi’ne kabul edilen 17 girişimcinin 15 tanesi Pamukkale Teknokent’te firma sahibidir. Şuan için Start Up – Level Up ve Grow Up seviyesindeki girişimciler için yürütülen programların, ilerleyen dönemde Üniversite Öğrencileri için Let’s Up programı ile devam etmesi planlanmaktadır.